Yoka termékek kedvező áron

06 1 585 8885

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Áltatalános Szerződési Feltétetek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya kiterjed a NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9., a továbbiakban „Vállalkozás”) által a www.yoka.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra, valamint az ezeket igénybe vevő vásárló (a továbbiakban „Vásárló”) jogaira és kötelezettségeire (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen „Felek”). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.miniwebshop.hu weboldalon keresztül történik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott valamennyi kérdésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. Rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadóak.

 

 

I.[A vállalkozás]

 

A yoka.hu online áruházat a Vállalkozás üzemelteti.

A Vállalkozás cégneve: NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A Vállalkozás rövidített cégneve: NERO Hungary Kft.

A Vállalkozás cégjegyzékszáma: 13-09-193243

Nyilvántartásba vevő szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A Vállalkozás adószáma: 26324577-2-13

A Vállalkozás székhelye és levelezési címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.

A Vállalkozás ügyfélszolgálatának címe: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9. 

A Vállalkozás pénzforgalmi jelzőszáma: K&H Bank Zrt. 10403253-50526881-69781008

A Vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@yoka.hu

A Vállalkozás vezető tisztségviselője: Pap Lóránt Péter

II.[A felek közötti szerződés létrejötte]

 

 1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikusan leadott megrendelés útján történik a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett és módon. A termék megvásárlásával a Felek között szerződés jön létre. A telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai küldemény útján leadott rendelések nem eredményezik a Felek közötti szerződés létrejöttét.
 2. A megrendelés leadása történhet regisztrációval egybekötve, illetve regisztráció nélkül. Mindkét esetben a megrendelés leadása során kitöltött adatlap Vállalkozásnak történő elküldésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit, valamint a Webáruház oldalán közzétett „Adatvédelmi tájékoztató” tartalmát megismerte és azok tartalmát magára nézve kifejezetten elfogadja, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A Vállalkozást a regisztráció során a Vásárló által megadott adatok helytelenségéből, hibájából eredő kárért semminemű felelősség nem terheli.

 3. A Vásárló jogosult a Vállalkozásnál nyilvántartott adatait a Vállalkozásnak küldött elektronikus levél útján bármikor törölni. A Vásárló törlésre irányuló kérelmének beérkezését követően a Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a Vásárló adatainak törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó azon adatok és dokumentumok megőrzését, illetve törlését, amelyek megőrzésére a Vállalkozás jogszabályi / hatósági előírások alapján köteles. A Vállalkozás ezen adatokat a kötelező jogszabályi előírásba foglalt határidő elteltét követően törli.
 4. A Vásárló által megvásárolni kívánt termék „kosárba” helyezését követően a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani a termék esetében alkalmazandó fizetési módot és szállítás címet. A "megrendelem" fülre kattintással a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyre a Vállalkozás a megrendeléstől számított 48 órán belül a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megvásárolni kívánt termék megnevezését és darabszámát, az alkalmazni kívánt fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, valamint a Vásárló adatait. Amennyiben a visszaigazolás a fent leírt határidőben és tartalommal nem kerül a Vásárlónak megküldésre, úgy a Vásárlót a továbbiakban nem köti az ajánlata. A rendelés leadása során a Vásárló jogosult a regisztráció alkalmával megadott személyes és szállítási adatok módosítására. A Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő hibákért a Vállalkozót nem terheli felelősség.
 5. A Webáruházban az árak forintban értendők. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
 6. A Webáruházban megrendelhető termékek vételára tekintetében a Vállalkozás fenntartja magának az árváltoztatás jogát azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
   
 7. Amennyiben a Vállalkozás minden gondossága ellenére a Webáruház felületén hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor a Vállalkozás nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló jogosult a vásárlási szándékától elállni.
 8. A termék ellenértékének megfizetése az alábbi módokon történhet:

a)Utánvéttel a futárnál;

b)Banki átutalással a rendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően az alábbiak szerint:

Kedvezményezett: NERO Hungary Kft.

Számlavezető pénzintézet neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10403253-50526881-69781008

Közlemény: minimum a rendelés száma

 

  9.A Vállalkozás a vásárlásról papír alapú számlát állít ki, melyet a megrendelt és leszállított termékhez mellékelten ad át a Vásárlónak.

 

 10.A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt termékeket határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülésének minősül, ha a Vásárló által megrendelt termék a raktárkészleten nem elérhető, és a termék későbbi beszerzése sem várható. A teljesítés lehetetlenüléséről a Vállalkozás köteles a Vásárlót haladéktalanul elektronikus levél útján tájékoztatni, valamint – adott esetben – a már megfizetett ellenértéket a tájékoztatást követő legkésőbb 15 napon belül a Vásárló bankszámlájára visszautalni. Az ellenérték visszautalásával kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

III.[Szállítási feltételek]

 

 1.A Webáruházban vásárolt termékek Vállalkozás székhelyén történő személyes átvételére, valamint külföldre történő szállításra nincs lehetőség.

 

 2.A belföldi kiszállítást a Vállalkozás saját maga végzi, de alkalmanként igénybe veszi a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) futárcég, illetve egyéb postai, futárpostai szolgáltatását is. A kiszállítás díja minden esetben 980 Ft.

Kiszállítás MPL futárszolgálattal:

MPL házhozszállítás:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 2.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-10 munkanap.

Szállítási költség 10kg súlyhatárig: 1 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 4 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 10kg-20kg súlyhatárig: 2 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 5 980,- Ft (bruttó)

Szállítási költség 20kg-40kg súlyhatárig: 5 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 8 980,- Ft (bruttó)

Magyar Posta: Csomagautomata, Postapont, Posta:

2024. Március 28.-tól a törvényi előírásnak megfelelően webáruházunk is biztosítja a Magyar Posta Zrt. által kínált kézbesítési opciókat. Ezzel kapcsolatban viszont tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételekor külön tételként, további 1.990,- Ft ügyintézési költséget számítunk fel, tekintettel arra, hogy a megrendelt terméket/termékeket a Magyar Posta Zrt.-nek nem áll módjában a telephelyünkön felvenni.
A Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai szolgáltatás kézbesítési ideje a termék raktárra való beérkezésétől számított plusz 5-7 munkanap.

Szállítási költség : 990.- Ft + 2 990.- Ft ügyintézési költség, azaz 3 980,- Ft (bruttó)

A szolgáltatás maximum 20kg csomagsúlyig vehető igénybe.

Átlag feletti csomag esetén (pl. raklapos szállítás) a Szolgáltató fenntartja a jogot egyedi árképzésre.

 3.A kiszállítás várható ideje a Vásárló által átutalt vételár Vállalkozás számláján történő jóváírást követő 2-5 munkanap, amely szállítási idő az ünnepi időszakokban meghosszabodhat. Amennyiben a kiszállítás az itt megjelöltnél hosszabb időt vesz igénybe, úgy a Vállalkozó erről a Vásárlót e-mailben vagy telefonon haladéktalanul értesíti.

 

 4.A Vállalkozás késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Vállalkozás a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozás a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 5.Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozás visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozás összevonhatja a megrendeléseket, a már szállításra átadott termékek utólagos összevonása azonban már nem lehetséges.

 

 6.A Vállalkozás a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház felületén való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

 

 7.A Webáruházban megrendelt terméket a Vállalkozás a Vásárlónak elektronikus levélben megküldött rendelési visszaigazolásban szereplő szállítás címen köteles teljesíteni.

 

 8.A Vásárlótó a termék átvételekor köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárlótó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Vásárlótó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Vállalkozásnak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Vállalkozás díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Vállalkozás felelősséget nem vállal!

 9.A webáruházban rendelt terméket a vállalkozás vagy alkalmanként a partnerei munkanapokon, hétfőtől-péntekig 9-18 óra között szállítják. A kézbesítést megelőző napon a vállalkozás telefonon vagy emailen keresztül pontosítja a kézbesítés várható időpontját.

 

 10.A vásárló jogosult a szállítás címként munkahelyének címét megadni.

 

 11.Amennyiben a kézbesítés során a kiszállítást végző személy nem találja a megadott címen a címzettet, akkor a rendelésnél megadott telefonszámon megpróbálja felvenni vele a kapcsolatot. Sikertelen kézbesítés esetén a vállalkozás további egy alkalommal kísérli meg a kézbesítést, további díj felszámítása nélkül.

 

 

IV.[Elállási jog]

 

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat https://yoka.hu/shop_ordered/96361/pic/Elallasiyoka.pdf) útján e-mailben (info@yoka.hu)  illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, postai úton is gyakorolhatja.
 2. A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni.
 3. A termék kézhezvételének, átvételénekek időpontja a házhozszállítást végző futártól történő átvétel napja. Az elállási határidő kezdete a termék átvételének napja, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja.
 4. Elállás esetén a Vásárló köteles a terméket saját költségén a Vállalkozás telephelye szerinti címre (2000 Szentendre, Kőzúzó 5/B.) haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A Vállalkozás köteles az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a Vásárló által megfizetett összeget a Vásárlónak visszafizetni.
 5. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.
 6. Elállás esetén a Vállalkozás a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 7. A Vásárló által utánvéttel visszaküldött termék átvételét a Vállalkozás jogosult megtagadni.
 8. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 9. Írásban történő elállás esetén a vásárlónak az elállásinyilatkozatot elég 14 napon belül elküldeni. 

 

 

V.[Hibás teljesítés]

 

 1.A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés esetén – fogyasztónak minősülő Vásárló esetén - az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság

 

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint

 

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet azzal, hogy a Vállalkozás a kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni;

 

vagy

 

 1. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 3.A Vásárló a hibát a Vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

 

 4.A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

 5.A Vállalkozás a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni azzal, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 6.A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Vásárló és a Vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a Felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

 1. Beépíthető termékek esetén a Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a termék szakszerűen, a megfelelő szakértelemmel rendelkező személy által kerüljön beépítésre. A szakszerűtlen beépítésből eredő hiba nem minősül hibás teljesítésnek.

 

 1. A Weboldalon – a termékek ábrázolása céljából feltüntetett fényképfelvételeken – a termékek színének árnyalata eltérhet a termék természetes körülmények között, szabad szemmel tapasztalható színétől. Az ilyen jellegű színeltérés nem minősül hibás teljesítésnek.

 

 1. A Weboldalon a termékek méreteit tartalmazó műszaki rajzok csupán tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges mérete a műszaki rajzokon szereplő paraméterekhez képest 3-5mm mértékben eltérhet.

 

Jótállás

 

 1. A 10 000 forintot elérő eladási árú, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) hatálya alá tartozó termékek (így különösen: zuhanykabin, kád, csaptelep; bel- és kültéri bútorok, háztartási készülékek, villamos energiával működtetett konyhai kisgépek) tekintetében a Vállalkozást jótállási kötelezettség terheli. Mentesül a jótállási kötelezettség alól a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. A jótállás időtartama:

 

 - 10 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 - 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár azzal, hogy a termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

 1. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Vásárló a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

 1. A Vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a Vásárló rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.  A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 

 1. a) a vállalkozás nevét, címét,
 2. b) a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 3. c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a Vállalkozással,
 4. d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásának vagy - a Vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 5. e) a Vásárló jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 6. f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 7. g) a Vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

 

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a Vásárló jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

A Vállalkozás a rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a Vásárló részére. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a Vásárló rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A Vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

 1. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.  A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

 1. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 

 1. a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 2. b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 3. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

 

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 

 1. Ha a jótállási időtartam alatt

 

 1. a) a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, illetve
 2. b) a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, továbbá amennyiben
 3. c) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor,

 

a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

 

 1. Ha a Vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 1. A jótállással kapcsolatos jogvita rendezésére a jelen ÁSZF "Jogérvényesítési lehetőségek" fejezetében foglalt rendelkezések az irányadók.

 

Termékszavatosság

 

 1. A termék hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (azaz a Vállalkozás).

 

 1. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

 1. A gyártó/Vállalkozás mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

A gyártónak (Vállalkozásnak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

 1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval/Vállalkozással közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 1. A gyártót/Vállalkozást a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

 1. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI.[Jogérvényesítési lehetőségek]

 

 1. A jelen szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Vásárló a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vásárlók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

 

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.

Telefonszám: +36 1 585 8885

Kapcsolattartó személy: Pap Lóránt Péter ügyvezető

E-mail: info@yoka.hu

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

 1. b) A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a) a Vásárló neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:

A Pest Megyei Kormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városháza utca 7.

Levelezési cím:1052 Budapest, Városháza utca 7.

E-mail cím: pest@pest.gov.hu

Telefon: +36 1-328-5812, +36 1-485-6957, +36 1-485-6926

 

 3.2. Békéltető testület előtti eljárás: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

 

Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Vállakozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során (együttműködési kötelezettség).

 

A Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: +36 1 792 7881

Fax: +36 1 792 7881

 

 3.3 Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odralatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló (amennyiben fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

 

 3.4 A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

 

 1. A Vállalkozás tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Weboldalon nincs lehetőség fogyasztói vélemények közzétételére.

 

 1. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldal ÁSZF rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a Weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. A módosításról a Vállalkozás rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a yoka.hu erre a célra szolgáló felülete, a Vállalkozás által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlójának a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az ÁSZF módosított változata jelenik meg az oldalon. Az ÁSZF tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az ÁSZF ellen, annak Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló tiltakozhat. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

A jelen ÁSZF 2024.05.08. napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. Az ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9., a továbbiakban „Adatkezelő”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében („GDPR”) foglalt kötelezettségének eleget téve jelen dokumentum útján tájékoztatást ad a www.yoka.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban „Vásárló”) számára az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi körülményről és tényről, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelés számukra ily módon biztosított legyen.

[Fogalommeghatározások]

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

[Az adatkezelés célja]

(1) Az Adatkezelő a Vásárló személyes adatait kizárólag a www.csap-telep.hu weboldalon elérhető elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.

(2) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

[Az adatkezelés jogalapja]

(3) Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés.

(4) Abban az esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vásárlót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

[A személyes adatok felvétele]

(5) Vásárló a személyes adatait a www.csap-telep.hu weboldalon történő elektronikus vásárlás során, a rendelés leadása alkalmával adja meg az Adatkezelőnek.

(6) Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatok helyességét nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Vásárló a kapcsolattartárs érdekében megadott elérhetőségek (telefonszám, elektronikus levelezési cím) megadásával egyben kijelenti, hogy az azokra érkező üzenetek, illetve levelek tartalmához kizárólag ő fér hozzá.

[A személyes adatok helyesbítése]

(7) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni, pontosítani.

(8) Az Adatkezelő köteles a Vásárló kérelmére a személyes adatokat haladéktalanul pontosítani vagy helyesbíteni, továbbá ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal kiegészíteni.

[Adatkezelésre jogosult személyek]

(9) A Vásárló által megadott személyes adat kezelésére és feldolgozására kizárólag a NERO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Sarkantyú utca 9.) jogosult.

(10) Az Adatkezelő harmadik személyt adatfeldolgozás céljából nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

(11) Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a műszaki és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

(12) Az Adatkezelő biztosítja továbbá azt is, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a Vásárló által megadott személyes adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

[Az adatkezelés időtartama]

(13) Adatkezelő a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően köteles a Vásárló személyes adatait törölni.

(14) Az Adatkezelő - a jelen tájékoztató (15) pontjában foglalt eseten túl – köteles a Vásárló személyes adatait akkor is haladéktalanul törölni, ha (a) annak kezelése jogellenes – így különösen, ha az az alapelvekkel ellentétes, célja megszűnt, törvényben meghatározott időtartama eltelt, illetve, ha jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, (b) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte.

(15) Személyes adat törlésére vagy helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábban törölt adatok már nem állíthatók helyre.

(16) Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a Vásárló személyes adatainak kezelését, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit.

[A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei]

(17) A Vásárló jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kapni. A Vásárló az adatkezelés megismerésére vonatkozó kérelmét személyesen az Adatkezelő székhelyén vagy írásban, az Adatkezelő postai, illetve elektronikus levelezési címére küldött küldemény útján terjesztheti elő. Az e-mail útján közölt kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az a Vásárló által az adatfelvétel alkalmával megadott elektronikus levelezési címről érkezik.

(18) Az Adatkezelő köteles a Vásárló által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálni és döntéséről a Vásárlót írásban, vagy ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíteni. Elektronikes levél esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

(19) A Vásárló kérelmére az Adatkezelő köteles az általa kezelt – Vásárlóra vonatkozó – személyes adatok kezelését korlátozni. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag a Vásárló jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

(20) Ha az Adatkezelő a Vásárló tájékoztatás, adatmódosítás, adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Vásárlót a tájékoztatás, az adatmódosítás, az adatkezelés korlátozása vagy személyes adatok törlése iránti kérelem elutasításának tényéről, valamint annak jogi és ténybeli indokairól. Amennyiben a Vásárló az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmével kapcsolatban született döntéssel nem ért egyet, úgy jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálatát, illetve adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

(21) A Vásárló jogosult az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert a Vásárló – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

[Adattovábbítás lehetősége]

(22) Az Adatkezelő a www.csap-telep.hu weboldalon keresztül értékesített termékek házhoz szállítása, kézbesítése érdekében – alkalmi jelleggel – igénybe veszi a Magyar Posta Zártkörűen NERO Hungary Kft. – Adatkezelési tájékoztató 2019 4 Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), valamint a DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.) egyéb postai, futárpostai szolgáltatását (a továbbiakban „kézbesítés”). Ennek során az Adatkezelő kizárólag a kézbesítés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja a kézbesítést végző gazdasági társaság számára.

(23) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla egy példánya – a Vásárló számlán szereplő személyes adataival együtt – továbbításra kerül az Adatkezelő könyvelésével megbízott Noble Way Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2161 Csomád, Templom utca 37.) részére is.

(24) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek tekintetében őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés adattovábbításra kötelezi. Az ilyen jellegű adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelőt nem terheli felelősség.

[Az adatkezelési tájékoztató módosítása]

(25) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

***

COOKIE SZABÁLYZAT

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön ezt a weboldalt használja.

A cookie-k típusai

 Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Saját cookie: ezeket a cookie-kat az a weboldal hozzá létre, amelyet a felhasználó egy bizonyos időben éppen meglátogat. (pl. ebben az esetben az idokjelei.hu/endtimeinfo.com )

Harmadik fél cookie: amikor egy felhasználó meglátogat egy oldalt, egy másik fél aktiválja a cookie-t a honlapon keresztül.

Milyen sütiket használunk és miért?

Feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak honlapon történő mozgásban, megjegyzik a felhasználó egyes oldalakon végzett műveleteit. Ezen  cookie-k nélkül a szolgáltatások nem működnének. Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni.

A feltétlenül szükséges cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a begépelt információkra a megrendelések oldalain, amikor a felhasználó különböző oldalakra navigál a böngészés ideje alatt;
 • Emlékszik a megrendelt termékekre, szolgáltatásokra, miután kijelentkezik a weboldalról;
 • Felismeri a felhasználót, ha bejelentkezik a weboldalunkra;
 • Meggyőződik róla, hogy a felhasználó megfelelő szolgáltatáshoz kapcsolódik, miután néhány dolgot módosítottunk a weboldal működésén
 • Elirányítja a felhasználót különböző szolgáltatások applikációihoz, vagy speciális szerverekhez. Ezen cookie-k elfogadása feltétele honlapunk megfelelő használatának, így ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Teljesítményt biztosító cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a cookie-k nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a vevőink érdeklődését, és mérjük, milyen hatékonyak a hirdetéseink.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Web elemzések (Analytics): statisztikákat szolgáltat arról, hogy használják weboldalunkat
 • Hirdetések válaszolási aránya: megmutatja, hogy milyen hatékonyak a hirdetéseink, beleszámítva azokat, amelyek a mi oldalunkra mutatnak.
 • Hiba menedzsment: segít nekünk, hogy fejlesszük a weboldalunkat a felmerülő hibák mérésével.
 • Design-ok tesztelése: weboldalunk különböző megjelenésű verzióinak teszteléséhez. A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.A honlapunk használatával elfogadja a Teljesítményt biztosító cookie használatát. Ezen cookie-k elfogadása  feltétele honlapunk megfelelő használatának. Ha a felhasználó kikapcsolja ezeket a cookie-kat, nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését, illetve a megfelelő biztonságot oldalunk használata során.

Használatot elősegítő cookie-k: ezeket a cookie-kat különböző szolgáltatások nyújtására használjuk, illetve hogy megjegyezzük a felhasználó beállításait, hogy megkönnyítsük az oldal látogatását.

A teljesítményt biztosító cookie-kat az alábbiakra használjuk:

 • Emlékszik a felhasználó beállításaira, mint pl. weboldal elrendezése, a szöveg mérete, előnyben részesítet beállítások és színek;
 • Megmutatja, hogy a felhasználó mikor jelentkezett be a weboldalra.A fenti cookie-k közül néhányat harmadik fél használ, esetlegesen további információkért keresse fel ezen partnerek weboldalán található titoktartási leírásokat.

Az Ön hozzájárulása

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.